قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

مدرسه دانشجویی حفظ قرآن کریم به عنوان یکی از شعب تخصصی مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام ، به دنبال گسترش و ترویج حفظ تدبر محور قرآن کریم  و تربیت قرآن پژوهان و مبلغان قرآنی می باشد. بنابراین فعالیت های این مجموعه در سه محور پژوهشی،آموزشی و فرهنگی پی گیری می گردد .چشم انداز و غایات مدرسه دانشجویی حفظ به شرح زیر می باشد:

چشم انداز مدرسه

 حفظ قرآن در معنای تدبری آن، به معنای مرتبه بالایی از انس بوده که در اثر تدبر در سوره حاصل می شود؛ لذا فراگیر شدن چنین حفظی در جامعه و نزدیک شدن به رقم ده ملیون حافظ  که مطالبه مقام معظم رهبری می باشد؛ چشم انداز مدرسه دانشجویی حفظ می باشد.

 

غایات مدرسه دانشجویی حفظ

1-            با توجه به روایات، از ویژگی های مبلغان اعزامی توسط اهل بیت علیهم السلام جهت تبلیغ، حفظ قرآن بوده است. بنابراین غایت عمومی مدرسه دانشجویی حفظ ناظر به تربیت و شکوفایی مبلغان قرآنی است که مجهز به ثقلین هستند.

2-            سطح تخصصی تر مدرسه دانشجویی به دنبال تربیت آن دسته از نخبگان قرآنی است که  توانایی های لازم جهت اجتهاد در قرآن را دارا می باشند. در واقع اینان به منزله قلب تپنده حرکت های قرآنی در سطح جهان هستند.