قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

جدول زمانی برنامه های هفتگی مدرسه دانشجویی قدر در بهار 1397 به شرح زیر است:

روز/ ساعت

9-11

11 تا 13

14 تا 16

16  تا 18

17 تا 20

شنبه

 

 

ترم  اول

طرح متوسمین

(دوره هفتم)

 

یکشنبه

 

 

حفظ تدبری ترتیبی قرآن کریم

 

دوشنبه

 

قرآن پیمایی ویژه اعضا کارگروه حفظ

 

   دوره تخصصی آموزش روش های تدبر 

 

سه شنبه

ترم دوم

طرح ذاکرین

(دوره چهارم)

ترم دوم

طرح متوسمین

(دوره ششم)

حفظ تدبری سور مفصلات ویژه برادران

چهارشنبه

 

 

ترم سوم

طرح ذاکرین

(دوره سوم)

 
  حفظ تدبری (دسته سوره ای)