قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

جدول زمانی برنامه های هفتگی مدرسه دانشجویی قدر درتابستان 1396 به شرح زیر است:

روز/ ساعت

9-11

11 تا 13

13 تا 14

14 تا 16

16  تا 18

17 تا 20

شنبه

 

 

 

ترم پنجم طرح موقنین

( حفظ تدبری سور مفصلات)

 

یکشنبه

 

 

 

حفظ تدبری سور حامدات

 

دوشنبه

ترم سوم

طرح ذاکرین

(ورودی زمستان 95)

ترم سوم

طرح ذاکرین

( ورودی زمستان 95)

 

   جلسات کادر قرآن پیمایی

 

سه شنبه

ترم اول 

طرح ذاکرین

(ورودی پاییز 96)

ترم اول 

طرح ذاکرین

(ورودی پاییز 96)

 

ترم اول 

طرح متوسمین

(ورودی پاییز 96)

ترم اول 

طرح متوسمین

(ورودی پاییز 96)

حفظ تدبری سور مفصلات ویژه برادران

     

ترم دوم

طرح متوسمین

(ورودی تابستان 96)

 

ترم دوم

طرح متوسمین

(ورودی تابستان 96)

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

حفظ تدبری سور حامدات

   

 

 

ترم دوم

طرح ذاکرین (ورودی تابستان 96)

ترم دوم

طرح ذاکرین (ورودی تابستان 96)

 

پنج شنبه