قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

جدول زمانی برنامه های هفتگی مدرسه دانشجویی قدر در بهار 1397 به شرح زیر است:

روز/ ساعت

9-11

11 تا 13

14 تا 16

16  تا 18

17 تا 20

شنبه

 

 

ترم پنجم طرح موقنین

( حفظ تدبری سور مفصلات)

 

یکشنبه

 

حفظ تدبری سور حامدات

حفظ تدبری ترتیبی قرآن کریم

 
 

 جلسات کارگروه حفظ

 

 

دوشنبه

 

قرآن پیمایی 

 

   دوره تخصصی آموزش روش های تدبر 

 

سه شنبه

ترم دوم

طرح ذاکرین

(ورودی پاییز 96)

ترم دوم

طرح ذاکرین

(ورودی پاییز 96)

ترم دوم

طرح متوسمین

(ورودی پاییز 96)

ترم دوم

طرح متوسمین

(ورودی پاییز 96)

حفظ تدبری سور مفصلات ویژه برادران

   

ترم سوم

طرح متوسمین

(ورودی تابستان 96)

 

ترم سوم

طرح متوسمین

(ورودی تابستان 96)

 

 

چهارشنبه

 

   

ترم سوم

طرح ذاکرین (ورودی تابستان 96)

ترم سوم

طرح ذاکرین (ورودی تابستان 96)

 

پنج شنبه